Byť pri zrode čohokoľvek je niečo vzácne a neopakovateľné. Ak je to podporené tiež príjemnou atmosférou, tak sa iba ťažko hľadajú správne slová. Aj preto na tomto mieste nebudem veľmi dlho fantazírovať. Chcem sa len poďakovať za možnosť byť súčasťou programu v rámci otváracieho dňa v DSS Bánovce nad Bebravou. Bolo super a snáď ešte niekedy opäť bude…:-)