Peter KRŠIAK / Rastislav HAVALDA

POZDRAVUJ VTÁKY / ČO K OBLAKOM LETIA
SPOČÍTAJ MLÁKY / PRVÁ, DRUHÁ, TRETIA
ZABUDNI NA SEN / ČO ŤA SVETOM NOSÍ
A POŠLI ÚSMEV / VŠETKÝM ČO SÚ BOSÍ

POTOKY CHRADNÚ / NIK IM NEPOMÁHA
HLUPÁCI NAVÔKOL / OSLAVUJÚ VRAHA
KYTICE KVETOV / ZVÄDNÚ NAPOLUDNÍ
VEĎ JE TO SMUTNÉ / PROSÍM NEZABUDNI

OBETUJ BOHOM / OTVÁRAJÚ ÚSTA
OBETUJ STENÁM / KAŽDÁ Z NICH JE PUSTÁ
OBETUJ SLÁVE / ŽENÁM NA NÁROŽÍ
OBETUJ VŠETKÝM / NEŽ ŤA OSUD ZLOŽÍ

POZDRAVUJ VTÁKY / ČO K OBLAKOM LETIA
SPOČÍTAJ MLÁKY / PRVÁ, DRUHÁ, TRETIA
ZABUDNI NA SEN / ČO ŤA SVETOM NOSÍ
A POŠLI ÚSMEV / VŠETKÝM ČO SÚ BOSÍ

OBETUJ BOHOM / OTVÁRAJÚ ÚSTA
OBETUJ STENÁM / KAŽDÁ Z NICH JE PUSTÁ
OBETUJ SLÁVE / ŽENÁM NA NÁROŽÍ
OBETUJ VŠETKÝM / NEŽ ŤA OSUD ZLOŽÍ

POTOKY CHRADNÚ / NIK IM NEPOMÁHA
HLUPÁCI NAVÔKOL / OSLAVUJÚ VRAHA
KYTICE KVETOV / ZVÄDNÚ NAPOLUDNÍ
VEĎ JE TO SMUTNÉ / PROSÍM NEZABUDNI